Fórvert

Kennel Hempth ønsker å ha tilgang til mange flotte hunder i avlsarbeidet, slik at vi kan utvikle oppdrettet av Flat Coated retriever og Golden retriever best mulig. Noen av hundene vi bruker i avlsarbeidet bor på kennelen, og noen av hundene bor hos fôrverter. I tillegg bruker vi hunder fra andre oppdrettere i avlsarbeidet.

Fôrvert har det daglige ansvaret for hunden, mens oppdretter Thor Jakobsen står som eier av hunden. Du har dermed en hund som vi vurderer som spesielt lovende med tanke på avlsarbeid. 

Å ha det daglige ansvaret for hunden innebærer at fôrvert dekker utgifter som fôr, utstyr, vaksinasjoner og andre veterinærutgifter. Du har også ansvaret for utvikling av hunden. Vi ønsker at våre verter sørger for at hunden får nok tur og trim til at den er i god form og kondisjon. I tillegg ønsker vi at hunden skal trenes både mentalt, i tillegg til å sosialiseres og miljøtrenes. Dette for å sørge for at hunden vokser opp til å bli en trygg og god hund. Flat coated retrievere og Golden retrievere krever at en bruker god tid, tålmodighet, stimulering og opplæring. Disse er aktive hunder, som krever godt med trening og tur – hvilket er en viktig forutsetning for at hunden skal utvikle seg positivt.

Utgifter i forbindelse med avlsarbeidet (utstilling, paring, fødsel og stell av valper), samt veterinærutgifter og utgifter som oppstår i forbindelse med dette, samt kostnader som kan knyttes til aktuelle registreringskrav for rasen dekkes av oppdretter.

Noen ganger vil vi låne med oss hunden på utstilling. Skulle hunden bli brukt i avl vil vi også ha hunden på kennelen mens avlsarbeidet pågår. For hanner vil det si under selve paringen, og for tispene vil det bety at de bor på kennelen under graviditeten og minst 8 uker etter at valpene er født.

Ta kontakt med Kennel Hempth v/Thor Jakobsen dersom du er interessert i å bli fôrvert for en Flat coated eller Golden retriever fra Kennel Hempth.

Fórvert

Kennel Hempth ønsker å ha tilgang til mange flotte hunder i avlsarbeidet, slik at vi kan utvikle oppdrettet av Flat Coated retriever og Golden retriever best mulig. Noen av hundene vi bruker i avlsarbeidet bor på kennelen, og noen av hundene bor hos fôrverter. I tillegg bruker vi hunder fra andre oppdrettere i avlsarbeidet.

Fôrvert har det daglige ansvaret for hunden, mens oppdretter Thor Jakobsen står som eier av hunden. Du har dermed en hund som vi vurderer som spesielt lovende med tanke på avlsarbeid. 

Å ha det daglige ansvaret for hunden innebærer at fôrvert dekker utgifter som fôr, utstyr, vaksinasjoner og andre veterinærutgifter. Du har også ansvaret for utvikling av hunden. Vi ønsker at våre verter sørger for at hunden får nok tur og trim til at den er i god form og kondisjon. I tillegg ønsker vi at hunden skal trenes både mentalt, i tillegg til å sosialiseres og miljøtrenes. Dette for å sørge for at hunden vokser opp till å bli en trygg og god hund. Flat Coated retriever og Golden retrievere krever at en bruker god tid, tålmodighet, stimulering og opplæring. Disse er aktive hunder, som krever godt med trening og tur – hvilket er en viktig forutsetning for at hunden skal utvikle seg positivt.

Utgifter i forbindelse med avlsarbeidet (utstilling, paring, fødsel og stell av valper), samt veterinærutgifter og utgifter som oppstår i forbindelse med dette, samt kostnader som kan knyttes til aktuelle registreringskrav for rasen dekkes av oppdretter.

Noen ganger vil vi låne med oss hunden på utstilling. Skulle hunden bli brukt i avl vil vi også ha hunden på kennelen mens avlsarbeidet pågår. For hanner vil det si under selve paringen, og for tispene vil det bety at de bor på kennelen under graviditeten og minst 8 uker etter at valpene er født.

Ta kontakt med Kennel Hempth v/Thor Jakobsen dersom du er interessert i å bli fôrvert for en Flat coated eller Golden retriever fra Kennel Hempth.